ANNZ 1 : No. 129 - 30 Thang 4 ST., Quarter 6, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Tel: 0274 384 2878 
Hotline : 0915 112 139/ 090 809 1739
ANNZ 2 : số 5 , Đường TC2, Khu Phố 3 , phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Tel : 0274 380 3639

VIDEO